Sir Ken Robinson

Ik wil met deze post aansluiten op het filmpje over Onderwijs dat Kees eerder postte. De verteller, Sir Ken Robinson heeft met dat filmpje 1 van de meest bekeken TED-talks ter wereld neergezet. Nu heeft hij ook een aantal boeken geschreven die aansluiten bij het kader van The Purpose en bij de rol van Purpose Facilitator.

“Het Element”

Robinson element

http://www.bol.com/nl/p/het-element/1001004011507113/

Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf.
Ken Robinson laat zien dat iedereen het Element kan vinden. Achtergrond, leeftijd en tegenslagen hoeven geen belemmeringen te zijn voor succes. Aan de hand van vele voorbeelden en interviews met succesvolle mensen (waaronder Paul McCartney, Mick Fleetwood, Meg Ryan en Richard Branson) maakt hij duidelijk dat het niet gaat om hoge cijfers op school, maar dat er meer vormen van intelligentie en talenten zijn. Als je je Element hebt gevonden, ervaar je volledige voldoening, en dus rijkdom en succes in je leven.

Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Daarna schreef Robinson het volgende:

“Vind je element.”

Robinson vind element

http://www.bol.com/nl/p/vind-je-element/1001004011507065/

In dit nieuwe boek beantwoordt Ken Robinson de vraag: hoe vind ik mijn Element. Aan de hand van inspirerende aanwijzingen ga je op zoek naar jouw persoonlijke talenten en mogelijkheden. Wat staat je in de weg, waar word je blij van, welke gave laat je onbenut? Juist in deze economisch moeilijke tijden is het van belang dat je de dingen doet met passie en overgave. Laat je niet langer beperken en creëer nieuwe kansen voor jezelf!

Door het boek heen worden veel vragen gesteld om bij je element te komen; de beschreven ervaringen werken verhelderend. Vooral voor lezers aanspreken die het eerste boek hebben gelezen. Bevat verwijzingen naar literatuur en websites.

Deze uitsnede uit een toespraak verwoordt nog eens wat we als Purpose community ook weer aan het doen zijn.

Leiderschap en vrijgevigheid. (eerder geplaatst in Boeddha Magazine 2013)

Bij leiderschap gaat het wat mij betreft om een proces van het betrekken van de ander bij het realiseren van doelen. Het is dan ook wellicht een open deur dat leiderschap ten dienste staat van de ander om die (gezamenlijke) doelen te bereiken. De ander staat centraal en de leider is dienstbaar. Vrijgevigheid krijgt alleen al om die reden vorm. Wanneer een leider in staat is om dit op een onvoorwaardelijke en onthechte manier te doen, dus ook zonder de verwachting daar direct iets voor terug te krijgen, hoe groter de kans is dat er een natuurlijke stroom van geven en nemen ontstaat. Niet in de vorm van een soort handeltje -voor wat hoort wat- , maar als een natuurlijke uitwerking en erkenning van elkaars wederzijdse afhankelijkheid.

Deze vrijgevigheid kan bestaan uit zowel materiële als immateriële zaken. Zowel om binnen het kader van de samenwerking de gewenste resultaten te behalen als alles om het geluk en de ontplooiing van die ander te bevorderen. Vrijgevigheid zonder wijsheid is betekenisloos. De Dalai Lama gaf ooit als voorbeeld dat je iemand op een vetarm dieet beter geen vetrijk voedsel kunt geven. Van een leider mag je die wijsheid verwachten die nodig is om aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de ander, met compassie, zonder te pamperen en gericht op ontwikkeling.

Daarnaast en misschien wel het belangrijkst, geeft de leider ook zichzelf! Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer de leider laat zien van zichzelf – ook zijn of haar kwetsbare kanten – , hoe meer echtheid en openheid er is en echt commitment naar elkaar en elkaars belangen zal ontstaan. Door dit voor te leven -te zijn- zal dit gespiegeld worden en meer en meer tot de cultuur van een organisatie gaan behoren.

Mindfulness en purpose

Tijdens de Purpose-opleiding besteden we aandacht aan Mindfulness en mindfulness meditatie.

You can’t control the waves, you can only learn how to surf

-Jon Kabat-Zinn

Mindfulness leert je om te gaan met de druk en snelheid van onze hedendaagse westerse wereld. Deze 2500 jaar oude technieken zijn gebaseerd op het Boeddhisme en onder andere door de Amerikaan Jon Kabat Zinn aangepast voor de westerse mens. Je leert hoe je deze technieken kunt toepassen in je dagelijks leven.

Wat levert de beoefening van Mindfulness je eigenlijk op.

  • Je leert handelen met bewustheid in plaats van ‘op de automatische piloot’.
  • Je leert gefocust en bewust aanwezig te zijn in het hier en nu.
  • In de hectiek van alledag leer je vanuit rust, vaardig en effectief te handelen en keuzes te maken vanuit jezelf.
  • Je leert aandachtig zijn en loslaten, wat enorm helpt bij voor een gezonde ‘work-life balance’.
  • Het helpt je als je tot de conclusie gekomen bent dat mindfulness meditatie en bewustzijnsontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Tijdens Purpose-werk word je op allerlei manier geconfronteerd met je strategieën. Voorbeelden van strategieën zijn: “Men zit toch niet op mij te wachten, anderen kunnen dit vast veel beter, waarom zou ik mijn nek uitsteken.” et cetera. Als je niet mindful bent ga je je identificeren met dit soort gedachten, je gaat geloven dat ze waar zijn. Pas als je vanaf een afstandje jezelf dit soort van gedachten ziet denken, kun ook aan ze voorbij gaan. Je kunt ze leren zien als ongevaarlijke, geconditioneerde reflexen en niet meteen als de waarheid.

Hieronder zie je een interview met Jon Kabat Zinn. Hij is de grondlegger van de Mindfulnesss-trainingen zoals ze nu meestal aangeboden worden.